TRAININGSPRINCIPES

Innae doceert het traditionele Tang Soo Do. De trainingen gaan uit van de oorspronkelijke principes en etiquette. Vaste patronen en onderdelen tijdens de training zijn duidelijk herkenbaar, zoals de openings- en afsluitceremonie en het nadrukkelijk tonen van wederzijds respect tijdens de training. De oude traditionele trainingsprincipes die de Tang Soo Do-ka nastreeft zijn:

Een serieuze houding

Een serieuze en alerte houding tijdens de training waarbij je tegenstander altijd in je gedachten aanwezig is, of je nu zit, staat of je arm beweegt.

Trainen met hart en ziel

Train met hart en ziel en maak je geen zorgen over de theorie. Een persoon die dit principe niet toepast zal vaak zijn vlucht nemen in theoretische benaderingen en zal de krijgskunst nooit volledig beheersen.

Bescheidenheid

Vermijd grootspraak en opschepperig gedrag. Iemand die opschept over zijn kunnen zal nooit respect krijgen, ook al is hij een meester in de krijgskunde. Het is nog erger als een beginnende leerling zich hieraan schuldig maakt. Met dit gedrag beschaam je niet alleen jezelf maar ook de Dojang waar je traint en de stijl die je beoefent.

Zelfinzicht

Probeer jezelf te zien zoals je werkelijk bent (met je goede en minder goede eigenschappen) en streef ernaar goede eigenschappen van anderen over te nemen. Observeer! Tijdens de training zie je vaak de sterke punten van anderen (zoals: een goede inzet, behulpzaam, respectvol, geconcentreerd). Probeer dit gedrag over te nemen. Als een medeleerling zich - naar jouw mening - niet aan de trainingsprincipes houdt, stel jezelf dan de vraag of je dit zelf wel doet.

Toepassen trainingsprincipes

Pas de ethische regels toe in je dagelijks leven. Dit vraagt om observatie, wilskracht en doorzettingsvermogen, waardoor je grote vooruitgang kan bereiken. Met de kans dat een enkeling beter wordt dan zijn leermeester. Niemand kan echter perfect worden. Uiteindelijk besef je dat het beoefenen van een krijgskunst een manier van leven is, met als primaire doel een gezond en waardevol leven door training van lichaam en geest.