TERMINOLOGIE

Hieronder een toelichting op de gebruikte terminologie bij de Tang Soo Do beoefening en tevens de vertaling in het Nederlands en het Hangul (het Koreaanse schrift) 

STANDEN Koreaans Hangul NL
Jaseh 자세 Stand
Choon Bi Jaseh 준비 자세 Beginstand
Chun Gul Jaseh 전굴 자세 Voorwaartse stand
Hu Gul Jaseh 후굴 자세 Korte stand
Ki Ma Jaseh 기마 자세 Paardrij stand
Sa Ko Rip Jaseh 사고립 자세 Zijwaartse stand
Han Bal Seo Kee Jaseh 한 발 서기 자세 Kraanvogel stand
HAND TECHNIEK Koreaans Hangul NL
Soo Gi 수 기 Hand techniek
Kong Kyuck 공격 Aanval
Chi Kee 치기 Slag
Mahk Kee 막기 Blokking/wering
Kwon Vuiststoot
Chung Kwon 중 권 Rechte stoot
Kap Kwon 갑 권 Knokkelslag
Soo Do 수도 Meshand
Kwan Soo 관 수 Speerhand
Yuk Soo Do 역 수도 Binnenkant meshand
Kwon Do 권도 Hamerslag
Jang Kwan 장관 Handpalm
Pal Koop 팔꿈 Elleboog
Son Mok Deung 손목 등 Bovenkant pols
VOET TECHNIEK Koreaans Hangul NL
Jok Gi 족기 Voet techniek
Chagi 차기 Trap
Ahp Chagi 앞 차기 Voorwaartse trap
Ahp Cha Na Gi 앞 차넣기 Voorwaarste duw trap
Ahneso Pahkuro chagi 안에서밖으로차기 Zwaaitrap van binnen naar buiten
Pahkeso Ahnuro chagi 밖에서안으로차기 Zwaaitrap van buiten naar binnen
Tollyo Chagi 돌려 차기 Cirkel trap met bal van de voet
Yup Chagi 옆 차기 Zijwaartse trap
Yup Huryo Chagi 후려기 차기 Hoektrap voorwaarts
Dwi Chagi 뒤 차기 Achterwaartse trap
Dwi Tollyo Chagi 뒤 돌려 차기 Achterwaartse hieltrap
Moo Roop Chagi 무릎 차기 Kniestoot
Bal Ba Dak Euro Mahk Kee 발바닥 으로 막기 Blok met zool van de voet
Peet Chagi 빗 차기 Diagonaal trap
TECHNIEK RICHTING Koreaans Hangul NL
Chun Jin 전진 Voorwaarts
Hu Jin 후진 Achterwaarts
Wheng Jin 횡진 Zijwaarts
Ha Dan 하단 Laag
Choong Dan 중단 Midden
Sang Dan 상단 Hoog
Ssang Soo 쌍수 Dubbele handen
O Rin Jok 오른 쪽 Rechterzijde
Wen Jok 왼 쪽 Linkerzijde
Ahneso Pahkuro 안에서 밖으로 Van binnen naar buiten
Pahkeso Ahnuro 밖에서 안으로 Van buiten naar binnen
Ee Dan 이단 Gesprongen
TIJDENS DE LES Koreaans Hangul NL
Cha Ryut 차렷 Attentie/in de houding
Kwan Gi 관기 School vlag
Kwan Gi Bae Rye 관기배례 Groet naar de school vlag
Kyung Yet 경례 Groeten/buigen
Ba Ro 바로 Terug naar beginhouding
Sabum Nim Ke Kyung Yet 사범 님 께경례 Groeten naar de grootmeester
Sahngo Kan e Kyung Yet 상호 간에 경례 Groeten naar elkaar
Anj‐oh 앉아 Kleermakerszit (voor meditatie)
Muk Nyum 묵념 Meditatie
Chuk Suk 착석 Op de grond gaan zitten
Kahm Sa Ham Ni Da 감사합니다 Dank u wel
Chun Mhan Eh Yo 천만에요 Graag gedaan
Dobog 도복 Uniform/pak
Ddi Band
Dojang 도장 Oefenzaal
Chun Bi 준비 Klaar staan/beginhouding
Shi Jak 시작 Start
Gu Man 그만 Stop
Gay Sok 계속 Doorgaan
Shio 쉬어 Rust/relax
Dwi Ro Tora 뒤로돌아 180˚graden draaien
Ki Hap 기합 Schreeuw
Shi Sun 시선 Focus
Ho Sin Sul 호신술 Zelfverdediging
Dae Ryun 대련 Sparring
Jayu Dae Ryun 자유 대련 Vrij sparren
Kyock Pa 격파 Breektest
Chi Gung 기공 Chi Gung (ademhalingsoefeningen
TITELS Koreaans Hangul NL
Sabum Nim 사범 님 Grootmeester
Kyosa Nim 교사 님 Leraar
San Beh Nim 선배 님 Senior
Hu Beh 후배 Junior
Kodanja 고단자 Hoog gegradueerden (4e dan +)
You Dan Ja 유단자 Dangraad leden
You Gup Ja 유급자 Gupgraad leden
Kwan Won 관원 School official
Cho Bo Ja 초보자 Beginner
Shim Sa 심사 Jurylid
Shim Sa Kwan 심사관 Examencommissie
ANATOMIE Koreaans Hangul NL
Jok Voet (Koreaans)
Bahl Voet (Chinees)
Soo Hand (Chinees)
Sohn Hand (Koreaans)
In Ghoong 인중 Bovenlip (Philtrum)
Chu Mok 주먹 Vuist
Hu Ri 허리 Middel/taille
Pahl Koop 팔꿈 Elleboog
Moo Roop 무릎 Knie
Tuck Kin
Pahl Arm
Sat Kruis
Dan Jun 단전 Ki centrum
Myung Chi 명치 Solar Plexus
Muk Nek
Sohn Muk 손목 Pols
Bahl Muk 발목 Enkel
Swae Gul 쇄골 Sleutelbeen
Ka Seum 가슴 Borst
WAPENS Koreaans Hangul NL
Tanto 단도 Mes
Jangbong 장봉 Lange stok
Danbong 단봉 Korte stok
Gum Zwaard
Mok Gum 목검 Houten zwaard
Jin Gum 진검 Scherp zwaard
Ka Gum 가검 Metaal oefenzwaard
GUP HYUNGS Koreaans Hangul NL
Ki Cho 기초 Basis
Hyung Loopvorm
Kicho Hyung Ill Bu 기초형일부 Basis loopvorm 1
Kicho Hyung Ee Bu 기초형이부 Basis loopvorm 2
Kicho Hyung Sam Bu 기초형삼부 Basis loopvorm 3
Pyung Ahn Hyung 평안형 Vredig en kalm loopvorm
Pyung Ahn Cho Dan 평안초단 1e vredig en kalm
Pyung Ahn Ee Dan 평안이단 2e vredig en kalm
Pyung Ahn Sam Dan 평안삼단 3e vredig en kalm
Pyung Ahn Sa Dan 평안사단 4e vredig en kalm
Pyung Ahn Oh Dan 평안오단 5e vredig en kalm
Bassai Hyung 바싸이형 Verover de vesting loopvorm
Bassai Sho 바싸이소 Verover de vesting korte vorm
DAN HYUNGS Koreaans Hangul NL
Bassai Dai 바싸이대 Verover de vesting lange vorm
Naihanchi Hyung 니안치형 IJzeren paardrijstand loopvorm
Naihanchi Cho Dan 니한치초단 1e IJzeren paardrijstand
Naihanchi Ee Dan 니한치이단 IJzeren paardrijstand 2
Naihanchi Sam Dan 니한치삼단 IJzeren paardrijstand 3
Jindo 찐도 Vooruit en terugtrekken
Sip Soo 십수 Tien handen
Lo Hai 로오하이 Aanschouw de kraanvogel
Kong sang koon 공상군 Kijk naar het universum
Wang Shu 왕슈 Excellente Armen
Sei Shan 시싼 Bidsprinkhaan
Ji on 시싼 Tempel klanken
O Sip Sa Bo 오십사보 54 stappen
TELLEN Kor. Hangul Kor. Hangul NL
1 Hana Il Een
2 Dul Ee Twee
3 Set Sam Drie
4 Net Sa Vier
5 Tasot 다섯 Oh Vijf
6 Yosot 여섯 Yuk Zes
7 Ilgup 일곱 Chil Zeven
8 Yodol 여덟 Pal Acht
9 Ahop 아홉 Ku Negen
10 Yol Sip Tien