Innae

Innae Dojang is de naam van onze school, wij zijn gevestigd in Rijswijk en geven les op 1 locatie. Het Koreaanse woord “innae” staat voor…

wordleInnaeDojang

Dit zijn belangrijke eigenschappen die door  het beoefenen van onze traditionele krijgskunst beter worden ontwikkeld en versterkt. Versterking van deze eigenschappen helpt je bij alles wat je doet in het dagelijks leven.

Vanuit deze gedachten (onze filosofie) hebben wij onze lesmethode ontwikkeld waarbij persoonlijke groei van iedere individuele beoefenaar centraal staat.

Dojang is de ruimte waar de trainingen plaatsvinden. Do betekent weg of pad, en Jang betekent plaats. Het woord Dojang betekent de plaats waar men de weg leert. Dit kan de weg (methode) zijn van de krijgskunst, maar ook de weg van het Koreaanse Boeddhisme.

De organisatie van onze school ligt in handen van een ervaren en gemotiveerd team. Vanuit verschillende expertise hebben wij onze krachten gebundeld dat heeft geleid tot onze eerder genoemde filosofie. Ons docententeam bestaat uit enthousiaste, deskundige en gecertificeerde trainers. Allen met veel ervaring en stuk voor stuk mensen die midden in de maatschappij staan! 

Innae Dojang is the name of our school, we are located in Rijswijk.
The Korean word “innae” stands for perseverance, will-power, strength, persistence etc.
These are important features that are better developed and strengthened by the practice of our traditional martial art. Reinforcement of these features will help you with everything you do in daily life.

From these thoughts (our philosophy) we have developed our program, which focuses on personal growth of every individual practitioner.

“Dojang is the space where the training take place. “Do” means road or path, and “Jang” means place. The word Dojang means the place where one learns the way. This can be the way (method) of martial arts, but also the way of Korean Buddhism.

The organization of our school is in the hands of an experienced and motivated team. From various expertise we have joined forces that led to our aforementioned philosophy. Our teaching team consists of enthusiastic, expert and certified trainers. All with a lot of experience and all of them people who are in the middle of society!

Total Page Visits: 8218 - Today Page Visits: 3