Filosofie

Het beoefenen van een traditionele krijgskunst is veel meer dan in beweging zijn en is niet vergelijkbaar met een willekeurige sport. Mensen zien over het algemeen de fysieke ‘buiten kant’ en dit beeld wordt versterkt door films en videogames. Deze ‘promotie’ heeft er voor gezorgd dat krijgskunst en vechtsport vaak wordt gescheiden van de culturele context en de diepere betekenis zoals het oorspronkelijk is bedoeld. Binnen onze school staat de groei van het individu door krijgskunst beoefening centraal. Oude traditionele leerstellingen, erecodes en trainingsprincipes uit de wereld van de oosterse krijgskunst vormen de basis van ons lesprogramma. Deze karakteristieken zijn goed toepasbaar in de wereld van nu en zijn van grote waarde bij de ontwikkeling en groei van het individu. Zowel mentaal als fysiek. persoonlijkegroei

Practicing traditional martial art is not comparable to any sport. People generally see the physical ‘out side’ and this image is enhanced by movies and video games. This “promotion” has ensured that martial arts are often separated from the cultural context and the deeper meaning as originally intended. Within our school, the growth of the individual is the focus of martial art practice. Old traditional martial arts doctrines, honor codes and training principles are the basis of our program. These characteristics are well applicable in our modern world and are of great value in the development and growth of the individual, mentally and physically.

Total Page Visits: 4829 - Today Page Visits: 1